Monday, January 5, 2015

ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ?

ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ?

ಕೆಲವರು ಸರದಾರರಾಗಿರುವ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ,
ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರ ಬಲದಿಂದ ಅಥವಾ
ಅವರ ಯುದ್ದದ ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ
ಕಾದಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವ ತೆರೆಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಯುದ್ಧವು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಆದರೆ ನೀನಿಷ್ಟ ಪಡುವ ಈ ತುಕಡಿಗಳ ರಂಗುರಂಗಿನ
ಜೀವನದಿಂದ ನಾನು ಬಹು ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ.

ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೆನ್ನಿಸಿದರೆ,
ಇತಿಹಾಸದತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡು:
ಹೆಲೆನ್ ನ ಕಥೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ.
ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು, ಶ್ರೀಮಂತ ಗಂಡನನ್ನು,
ತನ್ನಿಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೊರೆದು
ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ ಕಥೆ!
ಅವಳ  ಚೆಲುವಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣತಿಗೆ
ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಳು.

ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದಂತೆ, ಯಾರೂ
ಅದರ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಲಾರರು,
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ,
ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಬೇಕು
ಅವಳ ಮಿಂಚಿನಂತಹ ನಗು, ನನಗೆ ನೀಡುವ
ಆನಂದದ ಮುಂದೆ, ಕವಚ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತ
ವೀರರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ವ್ಯರ್ಥ!

"On what is best"

Some celebrate the beauty
of knights, or infantry,
or billowing flotillas
at battle on the sea.
Warfare has its glory,
but I place far above
these military splendors
the one thing that you love.

For proof of this contention
examine history:
we all remember Helen,
who left her family,
her child, and royal husband,
to take a stranger's hand:
her beauty had no equal,
but bowed to love's command.

As love then is the power
that none can disobey,
so too my thoughts must follow
my darling far away:
the sparkle of her laughter
would give me greater joy
than all the bronze-clad heroes

Sappho

http://www.poemhunter.com/Sappho

No comments:

Post a Comment