Tuesday, December 30, 2014

ಪ್ರೀತಿಯ ತತ್ವ

ಪ್ರೀತಿಯ ತತ್ವ

ಬೆಟ್ಟಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಬಹುದು,
ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ;
ಸುರಸುಂದರ ಗಾಳಿಯು ಸಿಹಿ ಭಾವನೆಗಳ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬಹುದು
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ
ದೈವಿಚ್ಛೆಯಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆಸರೆ
ಪಡೆದಿರುವಾಗ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಬೆರೆಯಬಾರದು?

ನೋಡಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುತ್ತನೀಯುತ್ತಿವೆ
ಅಲೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ,
ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಹೂಗಳು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಹೂಗಳನ್ನು
ಅಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ;
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿವೆ,
ಚಂದಿರನ ತಂಬೆಳಕು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ;
ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಈ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

Love's Philosophy

The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean;
The winds of heaven mix forever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In another's being mingle--
Why not I with thine?

See, the mountains kiss high heaven,
And the waves clasp one another;
No sister flower could be forgiven
If it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea;--
What are all these kissings worth,
If thou kiss not me?

‎Percy Bysshe Shelley‬

http://www.poemhunter.com/percy-bysshe-shelley/

ಒಂದು ವೇಳೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ

ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ದೋಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ
ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನೀ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಓಡಾಡುವೆಯಾದರೆ;
ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೀನದಕ್ಕೆ
ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುವೆಯಾದರೆ
ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಅಸಹನೆ ಪಡದಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸುಳ್ಳುಗಳ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಸಹಿಸುತ್ತಾ, ನೀ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ,
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ನೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ;

ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟಿ, ಅದೇ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗದಿದ್ದರೆ,
ಆಲೋಚಿಸಿ, ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸದಿದ್ದರೆ
ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ತೆರದಲ್ಲಿ
ಎದುರಿಸಿ; ಅವೆರಡರ ಕುಟಿಲತೆಗೆ ಮನಸೋಲದಿದ್ದರೆ,
ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಬಲಿ ಹಾಕಲೆಂದೇ, ನೀನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಹೇಡಿಗಳು ತಿರುಚಿದರೂ, ಅದರ ಸತ್ಯದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಗೆ ನೀ ಸೋಲದಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನ ಜೀವ ತೆತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದ ಕಂಡು
ತಿರುತಿರುಗಿ ಹಾಳಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡುವೆಯಾದರೆ;

ನಿನ್ನಿಡೀ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಣಕ್ಕಿಡುವೆಯಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸುವೆಯಾದರೆ, ಸೋತದ್ದರ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಚೂ ಚಿಂತಿಸದಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊರತು ಬೇರೆನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನಿನ್ನ ನರನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿನಾಳದಿಂದ
ಕಳೆದು ಹೋದದನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರೆ,

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೋ, ರಾಜಮಹಾರಾಜರೋ, ಇವರೀರ್ವರ
ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೂ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಮಿತ್ರ-ಶತ್ರುಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮನ ನೋಯಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ,
ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೂ, ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಛಾಪಿದ್ದರೆ,
ಕಳೆದ ನಿಮಿಷದ ಗತಿಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿಸಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ,
ಈ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನದೇ ಹಾಗೂ ಇದರೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ
ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನೀಗ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ,
ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದ

If

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don't deal in lies,
Or being hated don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

If you can dream---and not make dreams your master;
If you can think---and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:.
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build'em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings,
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings---nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And---which is more---you'll be a Man, my son!

‪‎Rudyard Kipling‬

http://www.poemhunter.com/rudyard-kipling/

ಜೀವನ ಪಾಠ

ಜೀವನ ಪಾಠ

ಹೇ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ; ಅಳಬೇಡಾ
ನಿನ್ನ ಗೊಂಬೆಯನ್ನವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ
ನೀನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ,
ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಟದ ಮನೆಯನ್ನು
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದವು
ಈ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಬೇಗ ಮುಗಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ
ಹೇ ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿ; ಕೊರಗಬೇಡಾ.

ಹೇ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅಳಬೇಡಾ!
ನಿನ್ನ ಬಳಪನ್ನವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ
ಓದಿನ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನೂ
ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ತುಂಟತನವನ್ನು
ಈ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದೋ ಕಳೆದಿತ್ತು
ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗಾಗಿ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಹೇ ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಅಳಬೇಡಾ!

ಹೇ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅಳಬೇಡಾ!
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನವರು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದಿದ್ದಾರೆ
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳ ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೌವನದ ಕನಸುಗಳನ್ನು
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿ ಬಹುಕಾಲವಾಗಿತ್ತು
ನಿನ್ನ ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಮರೆಸಲು ಸ್ವರ್ಗವೇ ಧರೆಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ
ಹೇ ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿ; ಅಳಬೇಡಾ

There! little girl; don't cry!
They have broken your doll, I know;
And your tea-set blue,
And your play-house, too,
Are things of the long ago;
But childish troubles will soon pass by. --
There! little girl; don't cry!

There! little girl; don't cry!
They have broken your slate, I know;
And the glad, wild ways
Of your schoolgirl days
Are things of the long ago;
But life and love will soon come by. --
There! little girl; don't cry!

There! little girl; don't cry!
They have broken your heart I know;
And the rainbow gleams
Of your youthful dreams
Are things of the long ago;
But Heaven holds all for which you sigh. --
There! little girl; don't cry!

‪James Whitcomb Riley‬

http://www.poemhunter.com/james-whitcomb-riley/

ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಕಾದಿರುವೆ

ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಕಾದಿರುವೆ
ಹವಳದ ತುಟಿಗಳು ನುಡಿದಿವೆ

ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನೋವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ
ನನ್ನ ಈ ಏಕಾಂತದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬೊಂಟಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಾನು

ವಸಂತ ಓಡಿದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಪರಿತಪಿಸಿದೆ
ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಗೋಡೆಗೆ ಆತು
ಸುರಿದ ಮುಸಲಧಾರೆಯ ಕಂಡು ಕೊರಗಿದೆ.
ಖಿನ್ನತೆಯಲಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದೆ

ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ?

ನಿನಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನು
ಕಣ್ಣು ಚಾಚಿದಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೂ ಕಾಣುವುದಿಷ್ಟೇ
ಕಾದಿರುವ ಒಣರಸ್ತೆ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ
ನರೆತ ಕೂದಲಂತಾಗಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

To the tune of "Red Lips"

Lonely in my secluded chamber,
A thousand sorrows fill every inch
of my sensitive being.

Regretting that spring has so soon passed,
That rain drops have hastened the falling followers,
I lean over the balustrade,
Weary and depressed.

Where is my beloved?

Only the fading grassland
stretches endlessly toward the horizon;
Anxiously I watch the road for your return.

Li Ching Chao

http://www.poemhunter.com/li-ching-chao/

ಅಂಜುಬುರುಕ ಭರವಸೆ

ಅಂಜುಬುರುಕ ಭರವಸೆ

ಭರವಸೆ ನನ್ನ ಅಂಜುಬುರುಕ ಗೆಳೆಯ
ಬದುಕಿನ ಗತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದೆಂದು
ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಗೆಳೆಯ

ಅದೊಂದು ದಿನ, ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೆ
ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಭರವಸೆಯತ್ತ ನೋಡಿದೆ
ಆದರೆ ಮುಖ ತಿರುವಿ ಹೋದ ಅವನ
ಭಯದಲ್ಲೂ ಕರಾಳತೆಯ ರೂಪ ಕಂಡೆ

ಸುಳ್ಳು ಕಾವಲುಗಾರನವ, ಪೊಳ್ಳು ಮಾತಿನವ
ನಾನಳುವಾಗ ಸಮಾಧಾನದ ಹಾಡು ಹೇಳುವ
ಕೇಳಲನುವಾದಾಗ ಹಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವವ
ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ ಸಾರುತ್ತಾ ಕಾಯುವವನಂತೆ
ನಟಿಸುವವ,

ಅಳಿದುಳಿದ ಖುಷಿಯು ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಗ
ದುಃಖವು ಇದ ಕಂಡು ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ
ನಿಷ್ಕಾರುಣ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಭರವಸೆ
ಆನಂದದ ಅವನತಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ

ನನ್ನ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಲಾಮು ಹಚ್ವಿ
ಸಮಾಧಾನವ ಪಿಸುಗುಡಬಹುದಿತ್ತು
ಆದರೆ ನರಕದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು, ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ವಿ
ಇನ್ನೆಂದೂ ಹಿಂತಿರುಗದಂತೆ ಹಾರಿಯೇ ಹೋದ
ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಅಂಜುಬುರುಕ ಗೆಳೆಯ

Hope was but a timid friend;
She sat without the grated den,
Watching how my fate would tend,
Even as selfish-hearted men.

She was cruel in her fear;
Through the bars, one dreary day,
I looked out to see her there,
And she turned her face away!

Like a false guard, false watch keeping,
Still, in strife, she whispered peace;
She would sing while I was weeping;
If I listened, she would cease.

False she was, and unrelenting;
When my last joys strewed the ground,
Even Sorrow saw, repenting,
Those sad relics scattered round;

Hope, whose whisper would have given
Balm to all my frenzied pain,
Stretched her wings, and soared to heaven,
Went, and ne'er returned again

Emily Brontë

http://www.poemhunter.com/emily-jane-bront/

ನಾಳೆ ನಾ ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ

ನಾಳೆ ನಾ ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕರ್ಟ್
ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟೋಪಿ ಹಾಕುವೆ
ಹೋಲಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ

ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವೈನ್ ಕುಡಿಯಲು
ಮೋಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ
ಸುಸ್ತಾದಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯೇ ಕುಳಿತು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ ನೋಡಲು ನೀಡುವ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲೇ
ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವೆ

ಕೋಲು ಹಿಡಿದಾದರೂ ಸರಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆನೆಯುತ್ತಾ
ಊರೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಾಡುವೆ
ಬೇರೆಯವರ ತೋಟದ ಹೂಗಳ ಕದ್ದು ಕಿತ್ತು ತರುವೆ
ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹುಚ್ಚುತನಗಳ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವೆ.

ಬೆಳೆದ ಬೊಜ್ಜು ಮೈಗೆ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಅಂಗಿಗಳ ಧರಿಸುವೆ
ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಕಾಸುರನಂತೆ ಊಟವ ಮಾಡಿ, ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ
ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾರ ಕಳೆವೆ
ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲು, ಬಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಬೇಕಾದ್ದು,
ಬೇಡವಾದದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವೆ

ಆದರೆ ನಮಗೀಗ ಬೇಕಿರುವುದು ಧರಿಸಲು ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ತಾಕತ್ತು,  ಬೇಡದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬದುಕು
ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಮಾದರಿ ಜೀವನ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು
ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ನೀಡುವ ಔತಣ

ಆದರೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ
ಜೀವನದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕೇನೋ?
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಮಂದಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ
ಗಾಬರಿಯಾಗಬಹುದೇನೋ?
ದಿಢೀರನೊಬ್ಬಳು ಮುದುಕಿ, ನೇರಳೆಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ
ನಿಂತಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದೇನೋ?

Warning

When I am an old woman I shall wear purple
With a red hat which doesn't go, and doesn't suit me.
And I shall spend my pension on brandy and summer gloves
And satin sandals, and say we've no money for butter.
I shall sit down on the pavement when I'm tired
And gobble up samples in shops and press alarm bells
And run my stick along the public railings
And make up for the sobriety of my youth.
I shall go out in my slippers in the rain
And pick flowers in other people's gardens
And learn to spit.

You can wear terrible shirts and grow more fat
And eat three pounds of sausages at a go
Or only bread and pickle for a week
And hoard pens and pencils and beermats and things in boxes.

But now we must have clothes that keep us dry
And pay our rent and not swear in the street
And set a good example for the children.
We must have friends to dinner and read the papers.

But maybe I ought to practice a little now?
So people who know me are not too shocked and surprised
When suddenly I am old, and start to wear purple.

Jenny Joseph

http://www.poemhunter.com/jenny-joseph/

ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ

ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ

ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ
ಸೈನಿಕರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲೂ
ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ
ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ

ಚರ್ಮದ ಜೀನುಗಳಲ್ಲೂ
ಸೈನಿಕರ ಶಿರಗಳೂ
ಪತನಗೊಂಡ ಕುರುಹಿದೆ
ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚಿದೆ
ಕನಸುಗಳೂ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ

ಫಿರಂಗಿಯ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ
ಸೈನಿಕರ ಕರಗಳಲ್ಲೂ
ಹೊತ್ತು ತಂದ ಹೆಂಗಸರ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ
ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿದಿದೆ
ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಗೆಗಳೂ, ಚರ್ಮದ ಜೀನುಗಳೂ
ಫಿರಂಗಿಯ ಬಾಯಿಗಳೂ ಭೋರಿಟ್ಟು ಅಳುತ್ತಿವೆ

ಕನಸುಗಳೂ,
ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ
ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ,
ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದ
ಕನಸುಗಳು, ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ
ಕನಸುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲಿವೆ.

Among the red guns,
In the hearts of soldiers
Running free blood
In the long, long campaign:
Dreams go on.

Among the leather saddles,
In the heads of soldiers
Heavy in the wracks and kills
Of all straight fighting:
Dreams go on.

Among the hot muzzles,
In the hands of soldiers
Brought from flesh-folds of women--
Soft amid the blood and crying--
In all your hearts and heads
Among the guns and saddles and muzzles:

Dreams,
Dreams go on,
Out of the dead on their backs,
Broken and no use any more:
Dreams of the way and the end go on.

Carl Sandburg

http://www.poemhunter.com/carl-sandburg/

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಾವು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾವು

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಾವು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾವು

ಅಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೃತ್ಯು
ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ
ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ ಮೃತ್ಯು
ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮೃತ್ಯು

ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ,
ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ,
ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ,
ಸಾವು ತನ್ನ ಮೊಹರೊತ್ತಿದೆ

ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ
ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ
ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ
ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಯುವುದಾದರೂ ಏನು? ಬರೀ ಮಣ್ಣು
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮರಣವಷ್ಟೆ ಕೊನೆಗೆ.

ನಾವು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ
ನಾವು ಪ್ರೇಮಿಸಿದವು ಕೂಡ.
ಇಂತಹ ನಿಷ್ಟುರ ನಶ್ವರ ಬದುಕಿದು
ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶಾಶ್ವತ

I.
Death is here and death is there,
Death is busy everywhere,
All around, within, beneath,
Above is death—and we are death.

II.
Death has set his mark and seal
On all we are and all we feel,
On all we know and all we fear,

...

III.
First our pleasures die—and then
Our hopes, and then our fears—and when
These are dead, the debt is due,
Dust claims dust—and we die too.

IV.
All things that we love and cherish,
Like ourselves must fade and perish;
Such is our rude mortal lot--
Love itself would, did they not

Percy Bysshe Shelley


http://www.poemhunter.com/percy-bysshe-shelley/ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ನಗು

ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ನಗು

ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಇಳಿಬಿದ್ದ ಪರದೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೊಂದು ಗಾಜಿನ ಬೋಗುಣಿ,
ಈಜಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಬಣ್ಣದ ಮೀನುಗಳು
ನಗುಮುಖದ ನನ್ನಮ್ಮ, ಯಾವಾಗಲೂ
ನಮ್ಮನ್ನು ಆನಂದದಿಂದಿರುವಂತೆ
ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು "ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಕಂದ!"
ಆಕೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ ಇತ್ತು,
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು

ನನ್ನಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ
ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ!
ಆತನ ಆರಡಿ ದೇಹದೊಳಗಿನ ರೋಷ
ಅವನಿಗರಿವಾಗದಂತೆ ಹೀಗಾಡಿಸುತ್ತಿತ್ತೇನೋ?

ಪಾಪದ ಮೀನಂತವಳು ನನ್ನಮ್ಮ
ವಾರವೆಲ್ಲಾ ಏಟು ತಿಂದರೂ
ಖುಷಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನನಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು
'ಮಗು, ನಗು! ನಗಲೇನು ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ?'
ನಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು!
ಆ ನಗು, ನಾ ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ
ನಗೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.

ಒಮ್ಮೆ, ಬಣ್ಣದ ಮೀನುಗಳೂ ಸತ್ತು ಹೋದವು
ತೆರೆದೇ ಇದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು ದೇಹಗಳು.
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ,
ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದನು.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಗುವುದ ಕಂಡೆವು.

We had goldfish and they circled around and around
in the bowl on the table near the heavy drapes
covering the picture window and
my mother, always smiling, wanting us all
to be happy, told me, 'be happy Henry!'
and she was right: it's better to be happy if you
can
but my father continued to beat her and me several times a week while
raging inside his 6-foot-two frame because he couldn't
understand what was attacking him from within.

my mother, poor fish,
wanting to be happy, beaten two or three times a
week, telling me to be happy: 'Henry, smile!
why don't you ever smile?'

and then she would smile, to show me how, and it was the
saddest smile I ever saw

one day the goldfish died, all five of them,
they floated on the water, on their sides, their
eyes still open,
and when my father got home he threw them to the cat
there on the kitchen floor and we watched as my mother
smiled

Charles Bukowski


http://www.poemhunter.com/charles-bukowski/

ವಾದ

ವಾದ

ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ ಮೇಲೆ
ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗುವುದು
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಾ, ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಾದ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಎಷ್ಟೇ ನಡೆಸಿದರೂ, ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಲಾರೆ.

ಅಂತರ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೀಗೆ!
ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಸಮುದ್ರ ತೀರ;
ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿ,
ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆಯೇ
ನಾ ಕೊಡುವ ಕಾರಣಗಳೂ ಕೂಡ
ಉದ್ದುದ್ದ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇನೋ?

ಕಾಲ : ಅರ್ಥೈಸಿಕೋ!
ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ
ವಸ್ತುಗಳು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮುಂದೆ
ಉಳಿದವರ ಅನುಭವ ನಗಣ್ಯ ಎಂದಂತೆ!
ಉರುಳಿಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ,
ತನ್ನನ್ನು  ತಾನೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿಕೊಂಡು
ತಾನಿಲ್ಲೀ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು  ಭ್ರಮಿಸಿದಂತೆ!

ಆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು
ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಾವೇ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಡಗಿಸಲುಬೇಕು.
ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾದದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ
ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ.

Days that cannot bring you near
or will not,
Distance trying to appear
something more obstinate,
argue argue argue with me
endlessly
neither proving you less wanted nor less dear.

Distance: Remember all that land
beneath the plane;
that coastline
of dim beaches deep in sand
stretching indistinguishably
all the way,
all the way to where my reasons end?

Days: And think
of all those cluttered instruments,
one to a fact,
canceling each other's experience;
how they were
like some hideous calendar
"Compliments of Never & Forever, Inc."

The intimidating sound
of these voices
we must separately find
can and shall be vanquished:
Days and Distance disarrayed again
and gone...

Elizabeth Bishop

http://www.poemhunter.com/elizabeth-bishop/

ನನ್ನನ್ನೇನು ಕೇಳದಿರು

ನನ್ನನ್ನೇನು ಕೇಳದಿರು

ಖುಷಿಯಿಂದಿರಬೇಕಾದಾಗಲೂ ಎಂತದೋ ತೊಳಲಾಟ?
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ, ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ
ಬದುಕು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.  ನನ್ನದೇನಿದು ಆಟ?
ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನೇನು ಕೇಳದಿರು.

ಆಗೆಂದೋ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಹಳಸಿದೆ
ಇನ್ನೆಂದೂ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮರುಕಳಿಸದು.
ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೂ! ಆನಂದದ ಸೌಧ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನೇನೂ ಕೇಳದಿರು.

ಸುಖದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಹೀನ ಬದುಕು
ತಾರುಣ್ಯದ ರಸ ಘಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗದು
ಆ ಕ್ಷಣದ ಖುಷಿಯಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ
ಬೇಸರ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು, ಕೊರಗಷ್ಟೇ ಬದುಕಿಗೆ

Don't ask me why

Don’t ask me why, alone in dismal thought,
In times of mirth, I’m often filled with strife,
And why my weary stare is so distraught,
And why I don’t enjoy the dream of life;

Don’t ask me why my happiness has perished,
Why I don’t love the love that pleased me then,
No longer can I call someone my cherished--
Who once felt love will never love again;

Who once felt bliss, no more will feel its essence,
A moment’s happiness is all that we receive:
From youth, prosperity and joyful pleasantry,
All that is left is apathy and grief...

Alexander Sergeyevich Pushkin

http://www.poemhunter.com/alexander-sergeyevich-pushkin/

ಹಾಡಿನ ಅಂಗಿ

ಹಾಡಿನ ಅಂಗಿ

ನಾನೊಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು
ಅಂಗಿಯಾಗಿಸಿದೆ
ಪಾದಗಳಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೂ ಮುಚ್ವುವಂತೆ
ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಕಸೂತಿಯನ್ನೂ
ಹಾಕಿಸಿದೆ
ಮೂರ್ಖರು ಅದನ್ನು ಕದ್ದರು.
ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತೊಟ್ಟು
ತಾವೇ ನೇಯ್ದಂತೆ ಬೀಗಿದರು.
ಅದನ್ನವರೇ ಧರಿಸಲಿ ಬಿಡಿ
ಬೆತ್ತಲೆ ನಡೆಯುವಾಗಿನ ಸುಖ
ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು?

A Coat

I MADE my song a coat 
Covered with embroideries 
Out of old mythologies 
From heel to throat; 
But the fools caught it, 
Wore it in the world's eyes 
As though they'd wrought it. 
Song, let them take it, 
For there's more enterprise 
In walking naked.

‪#‎WilliamButlerYeats‬

http://www.poemhunter.com/william-butler-yeats/

ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮದು Over reaction!


ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮದು Over reaction! :( ಮೊನ್ನೆ BM ನಲ್ಲಿ "Racism against NE youth again!" ಅಂತಿತ್ತು. ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಬೈಕ್ ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಮನೆಯವರ ಮತ್ತು ಆ ಕಳ್ಳರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಂತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ಧೇಶ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರ ಮೇಲಿನ ಅಟಾಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಆದರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೀಗೆ! 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನೆಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈಗ ಈ ರೇಪ್ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಆಗಲೂ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಹೌದು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವೇ. ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಬೇಡದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಲಂಚ ಕಿತ್ತು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಶಾಲೆಗಳ ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವುದು ಬೇಡವೇ? 

ನಂದಿತಾ ಪ್ರಕರಣ - ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಆಕೆಗೆ ಪಾಯಿಸನ್ / ಫೆನಾಯಿಲ್ ಕುಡಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಆಗದೆ, ಸಂಜೆ ತಂಗಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ, ನಂತರ ಮಲಗಿದವಳಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಏಕೆ? ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪೋಲೀಸ್, ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ "ಪಾಪ! ಹುಷಾರಾಗ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಲೀಸ್ ಕೇಸ್?" ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವಷ್ಟೇ! ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ರಂಜಿತಾಳ ಅಪ್ಪ, ಕ್ಷಣಕೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಈಗ ಸಿಬಿಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? 

ಇನ್ನೂ ಈಗಿನ ಊಬರ್ ಪ್ರಕರಣ - ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಓಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಟೋದವರ ಆಟಾಟೋಪಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಇವರಿಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಿಪಿಎಸ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಷ್ಟೆ. ಇವರು ಆಟೋದವರ ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸುಮರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬಳಿಗಾದ ತೊಂದರೆಗೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು! ಸರಿಯೇ? ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲವೇ? ಆಕೆಗೆ ಆಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಏಕೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಇಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಆ ಕೂಡಲೇ ಊಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವ ಬದಲು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದಳಂತೆ! ಅದು ಹೇಗೆ? ಆ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯಬಾರದು ಎಂದೆಣಿಸಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಥೂ! ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ? ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೆದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವೀಗ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಾ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಜಾಗರೂಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ಭಯಂಕರ ಇನೊಸೆಂಟ್ ಎಂಬ ನಾಟಕವೇಕೆ? (ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

ತಲೆಕೆಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ನೈತಿಕ ಪೋಲಿಸ್ ಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕೊಂದಿಷ್ಟು ಮತ್ತದೇ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಕಿಸ್ ಟು ಲವ್ ಅಂತ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂಥವರು.

ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೂಕ್ಷತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು? ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಕೇವಲ ಟಿಆರ್ ಪಿ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕೈವಾಡ

ಸಮಾಜದ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದು. ಯಾವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು / ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗತೊಡಗಿದರೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸರ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ವರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಒಂದೊಂದೇ ಮುಖವಾಡಗಳು ಕಳಚಿಬೀಳತೊಡಗಿದವು. ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಯೇ ಬಿಡುವುದೆಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೂಡ ಮೂಡಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಸಮಾಜದ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿರುವ ಮಂದಿ, ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡ ನಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಸಭ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡುವವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಇನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸಿ, ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬೆದರಿಕೆಗೋ, ಇವರಾಡುವ ಆಟಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟೋ, ಸುದ್ಧಿಯೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ದೂರವಿರೋಣ ಎನ್ನುವವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಂತವುಗಳು ಚುರುಕಾಗಿವೆ. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಂತವು ಮಂಕಾಗುತ್ತಿವೆ. ದುರ್ಬಲರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಂದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಣಿಯಲೆಂದೇ ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರನ್ನುನೆದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಹಾದಿ

ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಹಾದಿ

ಶಿಶಿರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ.
ಎದುರಿದ್ದ ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆ ಕವಲೊಡೆದಿತ್ತು.
ಎರಡು ದಾರಿಗಳೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟುದ್ದಕ್ಕೂ
ಚಾಚಿದ್ದವು. ಒಂದನ್ನೇ ಆರಿಸಬೇಕಾದ 
ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೆನೀಗ.

ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ,
ಚಂದವೆನಿಸಿದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ,
ಕಡಿಮೆ ಸವೆದ, ಹೆಚ್ವು ಹುಲ್ಲಿರುವ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದೆ. ಆದರೆ 
ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವಳಿ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮುಂಜಾನೆಯೇ, ಎರಡೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಣ್ಣೆಲೆಗಳು ಉದುರಿದ್ದವು.
ಯಾರೂ ನಡೆದ ಕುರುಹುಗಳಿಲ್ಲದ ಆ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಾನೇ ಮೊದಲಿಗ!
ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾದೀತೋ? ಎನ್ನುವ
ಸಂಶಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುನ್ನಡೆದೆ.

ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನಿಂದಲೇ,
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆದ ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಹೇಳುತ್ತ ಕೂಡುವೆನೇನೋ?
ಕಡಿಮೆ ಸವೆದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆ,
ಬದುಕಿನಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ.

Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 

Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim 
Because it was grassy and wanted wear, 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 

And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way 
I doubted if I should ever come back. 

I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I, 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference.

‪‎Robert Frost‬

http://www.poemhunter.com/robert-frost/

Sunday, December 21, 2014

ಆಕ್ರೋಶದ ಫಲ

ಆಕ್ರೋಶದ ಫಲ

ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದೆ,
ಕೋಪದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದೆ,
ಮಾತನಾಡದೇ ಆಕ್ರೋಶದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದೆ.

ಭಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ನೀರುಣಿಸಿದೆ
ಹಗಲಿರುಳು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ.
ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿದೆ.
ಕಪಟತನದಲಿ ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರೆಮಾಚಿದೆ.

ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಳೆದುದು ಹೆಮ್ಮರವಾಯಿತು.
ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಫಲ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು
ನನ್ನ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಅದರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತು
ನನ್ನದೇ ಆಕ್ರೋಶವೆಂಬ ಅರಿವಾಯಿತು

ಆ ರಾತ್ರಿ ಮೋಡದ ತೆರೆ ಚಂದ್ರನ ಆವರಿಸಿತು
ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನೆಣಿಸದ ವಸ್ತು ಕಳವಾಗಿತ್ತು
ಆನಂದದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನತ್ತ ನೋಡಿದೆ
ಫಲಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚಿದ ಶತ್ರು ಮರಗಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಡೆ

I was angry with my friend:
I told my wrath, my wrath did end.
I was angry with my foe:
I told it not, my wrath did grow.

And I watered it in fears,
Night and morning with my tears;
And I sunned it with smiles,
And with soft deceitful wiles.

And it grew both day and night,
Till it bore an apple bright.
And my foe beheld it shine.
And he knew that it was mine,

And into my garden stole
When the night had veiled the pole;
In the morning glad I see
My foe outstretched beneath the tree.

William Blake

http://m.poemhunter.com/william-blake/

ನನ್ನ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ರೋಧಿಸದಿರು

ನನ್ನ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ರೋಧಿಸದಿರು

ನನ್ನ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ರೋಧಿಸದಿರು
ನಾನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವೆನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರು
ಸೊಂಪಿನ ತಂಪಿನ ತಂಗಾಳಿ ನಾನು
ಮಂಜಿನ ವಜ್ರದ ಹೊಳಪಾದೆ ನಾನು
ಹೊಯ್ದಾಡುವ ತುಂಬಿದ ತೆನೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾನು
ಶರದೃತುವಿನ ಮೋಹಕ ಮಳೆಬಿಲ್ಲ 'ತಾನು'
ಬೆಳಗಿನ ನೀರವತೆಯಿಂದ ಎದ್ದರೆ ನೋಡು
ನಭದಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಿಂಡು
ಅವುಗಳ ಕೇಕೆಯಲಿ ನಾ ನಗುವೆನು
ತಾರೆಗಳ ಮಿಂಚಿನಲಿ ನಾನಿರುವೆನು
ನನ್ನ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ರೋಧಿಸದಿರು
ನಾನು ಸತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರು

Do not stand at my grave and weep
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.

Mary Elizabeth Frye

http://m.poemhunter.com/mary-elizabeth-frye/

ಕನಸು

ಕನಸು

ಕನಸುಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಗಿದಿಡು
ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ ಕನಸುಗಳು
ಬದುಕು, ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿದ
ಪಕ್ಷಿಯಂತಾದೀತು

ಕನಸುಗಳ ಅಪ್ಪಿ ಕಟ್ಟಿಡು
ಹಾರಿಹೋದರೆ ಕನಸುಗಳು
ಬದುಕು, ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ಮಂಜಿನ
ಮರುಭೂಮಿಯಂತಾದೀತು

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.

Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.

LangstonHughes

http://m.poemhunter.com/langston-hughes/

Thursday, December 18, 2014

ಸಾನೆಟ್ ನ 'ರೂಪಾ'ಂತರ! :)

ಸಾನೆಟ್ ನ 'ರೂಪಾ'ಂತರ! :)

ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆಯಾದರೆ

ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆಯಾದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಸು
ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಸು. ಅವಳ ನಗುವಿಗಾಗಿಯೋ
ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ಅವಳ ಮೃದು ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿಯೋ
ಪ್ರೀತಿಸುವೆನೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸದಿರು.
ಈ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಆನಂದ
ಸಿಗಬಹುದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ,
ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ನೀನಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪ
ನೀನಂದುಕೊಳ್ಳದೆಯೂ, ನಾನರಿಯದೆಯೂ
ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಮಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರೀತಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡದ್ದಾಗಿರಬಾರದು
ರೂಪವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ, ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲಿನ
ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ.
ಈ ಜೀವ ಅಳುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು, ನನ್ನಿನಿಯನೇ
ನಿನಗಾಗ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಿಸುವ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಮರೆಯಾಗಬಹುದು
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಸು,
ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸು, ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸು.

XIV

If thou must love me, let it be for nought
Except for love's sake only. Do not say
'I love her for her smile—her look—her way
Of speaking gently,—for a trick of thought
That falls in well with mine, and certes brought
A sense of pleasant ease on such a day'—
For these things in themselves, Beloved, may
Be changed, or change for thee,—and love, so wrought,
May be unwrought so. Neither love me for
Thine own dear pity's wiping my cheeks dry,—
A creature might forget to weep, who bore
Thy comfort long, and lose thy love thereby!
But love me for love's sake, that evermore
Thou mayst love on, through love's eternity.

Elizabeth Barrett Browning

(http://m.poemhunter.com/elizabeth-barrett-browning/)

ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇ ಆದರೆ

ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇ ಆದರೆ!

ನಿನಗೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ನಿನಗಿದು ಗೊತ್ತಾ?

ಶರತ್ಕಾಲದ ರಾತ್ರಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು;
ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ,
ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು,
ಚಳಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒರಟು ದಿಮ್ಮಿಗಳು,
ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಬೂದಿ,
ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಆ ಪರಿಮಳ, ಕಾಂತೀಯ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವೂ
ಪುಟ್ಟ, ಪುಟ್ಟ ದೋಣಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ
ನಿನ್ನ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಹ್ಮ್, ಈಗ....
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ನೀ
ನಿಲ್ಲಿಸುವೆಯಾದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀ ನನ್ನ ಮರೆತೆಯಾದರೆ,
ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡ,
ನಾನಾಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭದ್ರವಾಗಿ
ನೆಲೆಸಿರುವ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ
ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು
ಹೊರಡುವ ಹುಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ,
ನೆನಪಿರಲಿ ಆ ದಿನ, ಆ ಕ್ಷಣ
ಈ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೇ
ನನ್ನ ಹೃದಯಂತರಾಳದ
ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ
ಊರುತ್ತೇನೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ,
ನನಗಾಗಿಯೇ ನೀನಿರುವೆ ಎಂಬ ಸಿಹಿ ಸತ್ಯ
ನಿನಗರಿವಾದಾಗ,
ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ಕುಸುಮವೊಂದು
ನನ್ನನ್ನರಸಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ
ಓಹ್! ನನ್ನೊಲವೇ, ನನ್ನವಳೇ,
ನನ್ನೊಳಗಿನ, ನಾ ಮರೆತಂತಿರುವ,
ಪ್ರೇಮಾಗ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭುಗಿಲೇಳುವುದು
ನನ್ನೊಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಪ್ರೇಮವನ್ನುಸಿರಾಡುತ್ತದೆಯೋ,
ಅಂದಿನವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು
ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 I want you to know one thing.

You know how this is:
if I look
at the crystal moon, at the red branch
of the slow autumn at my window,
if I touch
near the fire
the impalpable ash
or the wrinkled body of the log,
everything carries me to you,
as if everything that exists,
aromas, light, metals,
were little boats
that sail
toward those isles of yours that wait for me.

Well, now,
if little by little you stop loving me
I shall stop loving you little by little.

If suddenly
you forget me
do not look for me,
for I shall already have forgotten you.

If you think it long and mad,
the wind of banners
that passes through my life,
and you decide
to leave me at the shore
of the heart where I have roots,
remember
that on that day,
at that hour,
I shall lift my arms
and my roots will set off
to seek another land.

But
if each day,
each hour,
you feel that you are destined for me
with implacable sweetness,
if each day a flower
climbs up to your lips to seek me,
ah my love, ah my own,
in me all that fire is repeated,
in me nothing is extinguished or forgotten,
my love feeds on your love, beloved,
and as long as you live it will be in your arms
without leaving mine.

#PabloNeruda

(http://m.poemhunter.com/pablo-neruda/)

ಸುಕೋಮಲೆ ಯುಲಾಲೈ

ನಾನು ನನ್ನದೇ ನರಳಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೋ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿತ್ತು.
ಮೋಹಕ, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಯುಲಾಲೈ 
ನನ್ನೊಡತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ,
ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲಿನ, ಚಂದದ ನಗುವಿನ 
ಸುಕೋಮಲೆ ಯುಲಾಲೈ 
ನನ್ನ ಸೆಳೆಯುವವರೆಗೂ!

ಆಹ್! ಅವಳ ಕಣ್ಗಳ ಕಾಂತಿಯೋ!
ರಾತ್ರಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಮಂಕು, ಮಂಕು 
ಹೊಳೆಯುವ ನಯನ ತಾರೆ ಯುಲಾಲೈ;
ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗುರುಳು,
ಮಂಜುವಿನಿಂದ ಮುಸುಕಿರುವ ನೀಲಾಕಾಶದ
ಮುತ್ತಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಸೂಯೆಗೆ ನೂಕಿದೆ. 

ನನಗೀಗ ಅನುಮಾನ - ಈ ನೋವು
ಹಿಂದೆ ಬಾರದು
ಆಕೆಯ ಜೀವಂತಿಕೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ
ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ
ಬದುಕೀಗ ದೇವತೆಯ ದೇದಿಪ್ಯ
ನೋಟದಿಂದ ಬೆಳಗಿದೆ
ಆಗೀಗ ಪ್ರೌಢತೆಯಿಂದ ಮೆರಗುವ 
ಯುಲಾಲೈಯ ಕಣ್ಗಳಂತೆ, 
ತೇಲ್ಗಣ್ಣಿನಂತೆ; ನೀಲ್ಗಣ್ಣಿನಂತೆ !

I dwelt alone
In a world of moan,
And my soul was a stagnant tide,
Till the fair and gentle Eulalie became my blushing bride-
Till the yellow-haired young Eulalie became my smiling bride.

Ah, less- less bright
The stars of the night
Than the eyes of the radiant girl!
That the vapor can make
With the moon-tints of purple and pearl,
Can vie with the modest Eulalie's most unregarded curl-
Can compare with the bright-eyed Eulalie's most humble and careless
curl.

Now Doubt- now Pain
Come never again,
For her soul gives me sigh for sigh,
And all day long
Shines, bright and strong,
Astarte within the sky,
While ever to her dear Eulalie upturns her matron eye-
While ever to her young Eulalie upturns her violet eye.

Edgar Allan Poe

(http://m.poemhunter.com/edgar-allan-poe/)