Tuesday, December 30, 2014

ಪ್ರೀತಿಯ ತತ್ವ

ಪ್ರೀತಿಯ ತತ್ವ

ಬೆಟ್ಟಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಬಹುದು,
ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ;
ಸುರಸುಂದರ ಗಾಳಿಯು ಸಿಹಿ ಭಾವನೆಗಳ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬಹುದು
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ
ದೈವಿಚ್ಛೆಯಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆಸರೆ
ಪಡೆದಿರುವಾಗ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಬೆರೆಯಬಾರದು?

ನೋಡಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುತ್ತನೀಯುತ್ತಿವೆ
ಅಲೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ,
ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಹೂಗಳು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಹೂಗಳನ್ನು
ಅಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ;
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿವೆ,
ಚಂದಿರನ ತಂಬೆಳಕು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ;
ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಈ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

Love's Philosophy

The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean;
The winds of heaven mix forever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In another's being mingle--
Why not I with thine?

See, the mountains kiss high heaven,
And the waves clasp one another;
No sister flower could be forgiven
If it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea;--
What are all these kissings worth,
If thou kiss not me?

‎Percy Bysshe Shelley‬

http://www.poemhunter.com/percy-bysshe-shelley/

No comments:

Post a Comment