Tuesday, December 30, 2014

ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ

ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ

ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ
ಸೈನಿಕರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲೂ
ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ
ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ

ಚರ್ಮದ ಜೀನುಗಳಲ್ಲೂ
ಸೈನಿಕರ ಶಿರಗಳೂ
ಪತನಗೊಂಡ ಕುರುಹಿದೆ
ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚಿದೆ
ಕನಸುಗಳೂ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ

ಫಿರಂಗಿಯ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ
ಸೈನಿಕರ ಕರಗಳಲ್ಲೂ
ಹೊತ್ತು ತಂದ ಹೆಂಗಸರ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ
ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿದಿದೆ
ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಗೆಗಳೂ, ಚರ್ಮದ ಜೀನುಗಳೂ
ಫಿರಂಗಿಯ ಬಾಯಿಗಳೂ ಭೋರಿಟ್ಟು ಅಳುತ್ತಿವೆ

ಕನಸುಗಳೂ,
ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ
ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ,
ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದ
ಕನಸುಗಳು, ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ
ಕನಸುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲಿವೆ.

Among the red guns,
In the hearts of soldiers
Running free blood
In the long, long campaign:
Dreams go on.

Among the leather saddles,
In the heads of soldiers
Heavy in the wracks and kills
Of all straight fighting:
Dreams go on.

Among the hot muzzles,
In the hands of soldiers
Brought from flesh-folds of women--
Soft amid the blood and crying--
In all your hearts and heads
Among the guns and saddles and muzzles:

Dreams,
Dreams go on,
Out of the dead on their backs,
Broken and no use any more:
Dreams of the way and the end go on.

Carl Sandburg

http://www.poemhunter.com/carl-sandburg/

No comments:

Post a Comment