Thursday, December 18, 2014

ಸುಕೋಮಲೆ ಯುಲಾಲೈ

ನಾನು ನನ್ನದೇ ನರಳಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೋ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿತ್ತು.
ಮೋಹಕ, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಯುಲಾಲೈ 
ನನ್ನೊಡತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ,
ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲಿನ, ಚಂದದ ನಗುವಿನ 
ಸುಕೋಮಲೆ ಯುಲಾಲೈ 
ನನ್ನ ಸೆಳೆಯುವವರೆಗೂ!

ಆಹ್! ಅವಳ ಕಣ್ಗಳ ಕಾಂತಿಯೋ!
ರಾತ್ರಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಮಂಕು, ಮಂಕು 
ಹೊಳೆಯುವ ನಯನ ತಾರೆ ಯುಲಾಲೈ;
ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗುರುಳು,
ಮಂಜುವಿನಿಂದ ಮುಸುಕಿರುವ ನೀಲಾಕಾಶದ
ಮುತ್ತಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಸೂಯೆಗೆ ನೂಕಿದೆ. 

ನನಗೀಗ ಅನುಮಾನ - ಈ ನೋವು
ಹಿಂದೆ ಬಾರದು
ಆಕೆಯ ಜೀವಂತಿಕೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ
ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ
ಬದುಕೀಗ ದೇವತೆಯ ದೇದಿಪ್ಯ
ನೋಟದಿಂದ ಬೆಳಗಿದೆ
ಆಗೀಗ ಪ್ರೌಢತೆಯಿಂದ ಮೆರಗುವ 
ಯುಲಾಲೈಯ ಕಣ್ಗಳಂತೆ, 
ತೇಲ್ಗಣ್ಣಿನಂತೆ; ನೀಲ್ಗಣ್ಣಿನಂತೆ !

I dwelt alone
In a world of moan,
And my soul was a stagnant tide,
Till the fair and gentle Eulalie became my blushing bride-
Till the yellow-haired young Eulalie became my smiling bride.

Ah, less- less bright
The stars of the night
Than the eyes of the radiant girl!
That the vapor can make
With the moon-tints of purple and pearl,
Can vie with the modest Eulalie's most unregarded curl-
Can compare with the bright-eyed Eulalie's most humble and careless
curl.

Now Doubt- now Pain
Come never again,
For her soul gives me sigh for sigh,
And all day long
Shines, bright and strong,
Astarte within the sky,
While ever to her dear Eulalie upturns her matron eye-
While ever to her young Eulalie upturns her violet eye.

Edgar Allan Poe

(http://m.poemhunter.com/edgar-allan-poe/)


No comments:

Post a Comment